artykuł nr 1

Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 3

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie”

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 1 - wzór umowy 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spelnieniu warunków wudziału w postępowaniu 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - wykaz asortymentu - zadanie I - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - wykaz asortymentu - zadanie II - Warzywa i owoce świeże MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - wykaz asortymentu - zadanie III - Różne produkty spożywcze MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - wykaz asortymentu - zadanie IV - Produkty mleczarskie 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - wykaz asortymentu - zadanie V - Pieczywo i wyroby ciastkarskie 487 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 6 - Ośwaidczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycjin zasobów niezbędnych na potrzeby reazlizacji zamówienia 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfokacja Istotnych Warunków Zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 1 - wzór umowy 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 formularz ofertowy 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 wykaz dostaw 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby reazlizacji zamówienia (w przypadku powołania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu) 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22.06.2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.06.2020 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty nakorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów”.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 500 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 2 Formularz ofertowy po modyfikacji 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.06.2020 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - JEDZ 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na pootrzeby realizacji zamówienia (w przypadku powoływania się wykonwcy na zasoby innego podmiotu) 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Instrukcja użytkownika miniPortal MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - klucz publiczny 700 B Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - formularz oferty 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 -wzór umowy 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 286 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer