artykuł nr 1

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów- II postępowanie

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

 

artykuł nr 2

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

 

artykuł nr 3

„Zakup i dostawa używanej ładowarko-koparki wraz z osprzętem”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 4

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żelechów - etap II”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 5

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Żelechów

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl