artykuł nr 1

Przebudowa ulicy Reymonta w Żelechowie

Burmistrz  Żelechowa informuje, że na stronie postępowania zostało wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypominamy, że dokumentacja postępowania (ogłoszenia, swz, załączniki, formularz oferty, odpowiedzi na pytania wykonawców) będą umieszczane na platformie zakupowej.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp  oraz dostęp do niniejszego postępowania można uzyskać przez link:

zelechow.ezamawiajacy.pl 

artykuł nr 2

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie

Burmistrz  Żelechowa informuje, że na stronie postępowania zostało wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypominamy, że dokumentacja postępowania (ogłoszenia, swz, załączniki, formularz oferty, odpowiedzi na pytania wykonawców) będą umieszczane na platformie zakupowej.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp  oraz dostęp do niniejszego postępowania można uzyskać przez link:

zelechow.ezamawiajacy.pl 

artykuł nr 3

Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Kalinów.

Burmistrz  Żelechowa informuje, że na stronie postępowania zostało wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypominamy, że dokumentacja postępowania (ogłoszenia, swz, załączniki, formularz oferty, odpowiedzi na pytania wykonawców) będą umieszczane na platformie zakupowej.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp  oraz dostęp do niniejszego postępowania można uzyskać przez link:

zelechow.ezamawiajacy.pl 

artykuł nr 4

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Żelechów.

Burmistrz  Żelechowa informuje, że na stronie postępowania zostało wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypominamy, że dokumentacja postępowania (ogłoszenia, swz, załączniki, formularz oferty, odpowiedzi na pytania wykonawców) będą umieszczane na platformie zakupowej.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp  oraz dostęp do niniejszego postępowania można uzyskać przez link:

zelechow.ezamawiajacy.pl 

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej NR131448W w Piastowie

Burmistrz  Żelechowa informuje, że na stronie postępowania zostało wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypominamy, że dokumentacja postępowania (ogłoszenia, swz, załączniki, formularz oferty, odpowiedzi na pytania wykonawców) będą umieszczane na platformie zakupowej.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłacznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp  oraz dostęp do niniejszego postępowania można uzyskać przez link:

zelechow.ezamawiajacy.pl