artykuł nr 1

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

  Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

 

Wymagane dokumenty do wydania zaświadczenia  -  tak jak do ślubu cywilnego.

Opłata skarbowa w dniu złożenia zapewnień wynosi 84 zł na konto BS Garwolin Oddział Żelechów Nr. 32 9210 0008 0019 2239 2000 0040

Jeżeli ślub konkordatowy ma się odbyć  poza Żelechowem, opłatę skarbową należy wnieść  na konto tego urzędu, do którego administracyjnie należy miejsce ślubu, gdyż tam zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Odpisy aktu małżeństwa w ilości 3 egz. małżonkowie odbierają osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa po przekazaniu przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa a jeśli ślub odbył się w kościele w Żelechowie odpisy odbiera się w USC Żelechów (pierwsze trzy odpisy wolne od opłaty skarbowej).

Podstawa prawna : Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr. 9, poz. 59 z póź.zm.),

- Art. 53 i następne ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr. 161, poz. 1688).