artykuł nr 1

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty: 1. Karta zgonu, 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.