artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie,...

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Żelechowie, 4. Zameldowanie na pob
artykuł nr 2

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy...

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Żelechowie, 4. Zameldowanie na pob