artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych...

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu (decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, akt zawarcia związku ma