artykuł nr 1

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego