artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia