artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.
artykuł nr 2

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia
artykuł nr 3

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego
artykuł nr 4

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica, 2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłum
artykuł nr 5

Uznanie dziecka

Wymagane dokumenty: 1. pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka, 2. dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka, ponadto: 3. wdowa – odpis skrócony aktu zgonu małżonka, 4. rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwi