artykuł nr 1

Wykaz służbowych telefonów komórkowych

L.p.
Stanowisko
Numer telefonu
1
Burmistrz Żelechowa
506 057 774
2
Przewodniczący Rady Miejskiej
693 854 235
3
Sekretarz Gminy
691 427 061
4
Skarbnik Gminy
691 427 120
5
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
601 616 535
6
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
693 854 229
7
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
601 744 004
8
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
691 427 061
9
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelechowie
609 717 686
10
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku
607 734 762
11
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie
601 571 144
12
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej
695 655 525
13
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stefanowie
693 854 227
14
Dyrektor Publicznego Przedszkola
607 734 754