artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych