artykuł nr 1

Uchwały Nr XLIV/310/2022 - XLIV/312/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2022 r.