artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie ulgowych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015"