Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Miejski w Żelechowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl

Urząd udostępnia następujące usługi na platformie ePUAP:
1. Zaświadczenie o stanie majątkowym mieszkańców
2. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów