Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2010 r.

Informacja o ustaleniu dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Załączniki
Informacja   28.955 KB

Nabór na rachmistrzów - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy kandydata   33.000 KB
Ogłoszenie o naborze   168.351 KB

Ogłoszenie o akcji "Drzewko za elektroodpad"

Obwieszczenie dotyczące wykonania zadania "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych"

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa o możliwości wydzierżawienia wolnej powierzchni użytkowej.

Ogłoszenie o akcji "Drzewko za elektroodpad"

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa dotyczące podpisywania umów na zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych

Załączniki
Ogłoszenie   183.493 KB
Umowa użyczenia   36.500 KB

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa OŚ.7610-3/09 z dnia 01.09.2010 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GG.72241/4/2010

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa WP.OŚ.7625/3/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa WP.OŚ.7625/2/10 z dnia 30.07.2010 r.

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa dotyczące nieodpłatnej sieci dostępowej do Internetu.

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-5/10 z dnia 29 czerwca 20...

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-5/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy Żelechów położonym w Żelechowie przy ul. Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-4/10 z dnia 29 czerwca 20...

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-4/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy Żelechów położonym w Żelechowie przy ul. Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-3/10 z dnia 29 czerwca 20...

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-3/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy Żelechów położonym w Żelechowie przy ul. Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-2/10 z dnia 29 czerwca 20...

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa Nr WP.GM.71441-2/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy Żelechów położonym w Żelechowie przy ul. Rynek 1  

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Informacja dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych.

Załączniki
Informacja   90.635 KB
Deklaracja   24.500 KB
Ankieta   29.000 KB

Nabór na rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2010

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Żelechów

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Huta Żelechowska

Zawiadomienie Burmistrza Żelechowa o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 21 kwietnia 2010 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Stary Goniwilk.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Huta Żelechowska.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Żelechów.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wszczęciu postępowania w sprawie wyd...

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w Starym Goniwilku