główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.29.6.2019.P.J o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (droga publiczna stanowiąca działkę o nr ewid. 113 poł. w Żelechowie)

Załączniki:
Załącznik 693 KB
artykuł nr 3

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania (piasku lub żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.50.2018.PJ z dnia 9 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (dot. dz. nr 710/2 poł. Władysławów)