Przetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Kierownika Projektu Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk"

Przetarg nieograniczony "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie"

Przetarg nieograniczony "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów".

Przetarg nieograniczony "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 850 000 zł"

Przetarg nieograniczony na "Dostawa kruszywa drogowego".

Przetarg nieograniczony na "Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie"