główna zawartość
artykuł nr 1

Rozeznanie cenowe - Wykonanie wyprofilowania części stropodachu na budynku MGOK w Żelechowie

artykuł nr 2

Rozeznanie cenowe: "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

artykuł nr 3

Przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy Żelechów dla uczestników projektu Ja w internecie, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu - Ja w internecie,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

artykuł nr 5

Rozeznanie cenowe: Zakup artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w Gminie Żelechów