OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Plan dyżurów Komisarzy Wyborczych w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r.

Załączniki
Obwieszczenbie Wojewody Mazowieckiego   71.279 KB

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego