Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego