Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum