artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej
artykuł nr 3

Wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe w 2007 r. w kwocie wyższej niż 500 zł

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku naprawy sprzętu rolniczego

artykuł nr 5

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielne stanowisko ds. drogownictwa