artykuł nr 1

Uchwały Nr XIV/98/2015 - XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr XIII/88/2015 - XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Żelechów na lata 2015 - 2020 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/96/2015 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIII/95/2015 - formularze 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych 848 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2016 - tabele cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2016 - tabele cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2016 - tabele cz. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016 - 2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/89/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/75/2015 541 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/88/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 447 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XII/76/2015 - XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016 539 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2016 na terenie gminy Żelechów 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania 943 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Nr XI/73/2015 - XI/75/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 października 2015 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr X/64/2015 - X/72/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r. do 2019 r. 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żelechów 636 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelechów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żelechów 532 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów". 328 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer