artykuł nr 1

Uchwały Nr XXVI/176/2016-XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r.

Załączniki:
Uchwała NR XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów. 404 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej. 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2017 w Gminie Żelechów 668 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 303 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 900 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016 507 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVI/176/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XXV/168/2016-XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r.

Załączniki:
Uchwała NR XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XXV/174/2016 z dnia 15 grudnia 2016roku 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg Gminnych.opłat 482 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, adminstracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów 685 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016 860 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028. 661 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XXIV/155/2016-XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów. 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żelechów przy ul. ks. gen. Stanisława Brzóski. 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów 963 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stwaek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017 556 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017. 470 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Nr XXIII/149/2016-XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XXII/143/2016-XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2016r.