artykuł nr 1

Uchwały Nr XXXIX/262/2017 - XXXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

artykuł nr 2

Uchwały Nr XXXVIII/253/2017 - XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntowej zlokalizowanej w Stefanowie gm. Żelechów na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żelechowie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 229 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie pogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żelechów innym instrumentem płatniczym 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 - część tabelaryczna budżetu na 2018 rok 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 - część opisowa budżetu na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok 590 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 - 2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XXXVII/251/2017 - XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2017 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XXXVI/238/2017 - XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r.

Załączniki:
Uchwala XXXVI/238/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018 332 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018 924 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 285 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 załączniki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w spraie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Żelechowskiej 270 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/248/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Żelechowie 307 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
chwała Nr XXXVI/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Stefanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 908 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 załączniki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały Nr XXXV/232/2017 - XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r.