artykuł nr 1

Uchwały Nr XLIX/337/2023 - XLIX/345/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XLIX/345/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2023 rok. 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/344/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/343/2023 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie. 208 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/342/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/341/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/340/2023 zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/339/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/338/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r. 720 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLIX/337/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer