artykuł nr 1

Rozeznanie cenowe "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Żelechów i jednostek organizacyjnych gminy"

artykuł nr 2

Rozeznanie cenowe "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie w roku szkolnym 2016/2017"

artykuł nr 3

Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe "Modernizacja budynku OSP Huta Żelechowska"

artykuł nr 5

Rozeznanie cenowe na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów"