Skład Komisji Rolnictwa:

Skład Komisji Rolnictwa1. Aneta Ośko - Przewodnicząca Komisji
2. Gugała Monika - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Domaszczyński Andrzej
4. Dziubak Leszek
5. Wojtaś Kazimierz