Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Komisji Rewizyjnej


  1. Eugeniusz Gałązowski – Przewodniczący
  2. Beata Białach – Wiceprzewodnicząca
  3. Damian Zatyka
  4. Władysław Tuszyński
  5. Marta Rodak