Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Komisji Rewizyjnej1. Ryszard Bogusz - Przewodniczący Komisji
2. Gugała Monika - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Dziubak Leszek
4. Kowalski Krzysztof
5. Zalech Jarosław