główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych w 2021 r.

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne

Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego

niekorzystny wpływ na środowisko

naturalne

1.

Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

402,00 zł

528,00 zł

2.

Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

723,00 zł

929,00 zł

3.

Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.

907,00 zł

1 159,00 zł

4.

Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.

1 090,00 zł

1 386,00 zł

5.

Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1 159,00 zł

-

6.

Od autobusu : o liczbie miejsc do 30

1 089,00 zł

1 386,00 zł

7.

Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 455,00 zł

1 843,00 zł

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

1896,00

1921,00

13

14

1921,00

1975,00

14

15

1975,00

2029,00

15

 

2029,00

2082,00

Trzy osie

 

 

 

12

17

2029,00

2082,00

17

19

2082,00

2136,00

19

21

2136,00

2188,00

21

23

2188,00

2242,00

23

25

2242,00

2285,00

25

 

2285,00

2338,00

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

2242,00

2285,00

25

27

2285,00

2338,00

27

29

2338,00

2393,00

29

31

2393,00

2591,00

31

 

2447,00

2591,00

 

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

1741,00

1795,00

18

25

1795,00

1973,00

25

31

1873,00

1927,00

31

 

1927,00

1980,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1924,00

1977,00

40

 

2426,00

2591,00

Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

1190,00

1253,00

18

25

1275,00

1330,00

25

 

1361,00

1447,00

Dwie osie

 

 

 

12

28

1361,00

1447,00

28

33

1405,00

1490,00

33

38

1447,00

1534,00

38

 

1490,00

1674,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

1497,00

1545,00

38

 

1641,00

1717,00

 

artykuł nr 2

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2019

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne

Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego

niekorzystny wpływ na środowisko

naturalne

1.

Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

402,00 zł

528,00 zł

2.

Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

723,00 zł

929,00 zł

3.

Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.

907,00 zł

1 159,00 zł

4.

Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.

1 090,00 zł

1 386,00 zł

5.

Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1 159,00 zł

-

6.

Od autobusu : o liczbie miejsc do 30

1 089,00 zł

1 386,00 zł

7.

Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 455,00 zł

1 843,00 zł

 


Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

1896,00

1921,00

13

14

1921,00

1975,00

14

15

1975,00

2029,00

15

 

2029,00

2082,00

Trzy osie

 

 

 

12

17

2029,00

2082,00

17

19

2082,00

2136,00

19

21

2136,00

2188,00

21

23

2188,00

2242,00

23

25

2242,00

2285,00

25

 

2285,00

2338,00

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

2242,00

2285,00

25

27

2285,00

2338,00

27

29

2338,00

2393,00

29

31

2393,00

2591,00

31

 

2447,00

2591,00

 

 

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

1741,00

1795,00

18

25

1795,00

1973,00

25

31

1873,00

1927,00

31

 

1927,00

1980,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1924,00

1977,00

40

 

2426,00

2591,00


Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

1190,00

1253,00

18

25

1275,00

1330,00

25

 

1361,00

1447,00

Dwie osie

 

 

 

12

28

1361,00

1447,00

28

33

1405,00

1490,00

33

38

1447,00

1534,00

38

 

1490,00

1674,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

1497,00

1545,00

38

 

1641,00

1717,00

 

 

artykuł nr 3

Stawki podatku od środków transportowych w 2017r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 
 
Lp
 
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego
niekorzystny wpływ na środowisko
naturalne
1. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
 
502,00 zł
 
628,00 zł
 
 2. Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
 
823,00 zł
 
 1 029,00 zł
 3. Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.
 
 1 007,00 zł
 
1 259,00 zł
 4. Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.
 
 
 1 190,00 zł
 
 
 1 486,00 zł
 5. Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 
 1 259,00 zł
 
  -
 6. Od autobusu : o liczbie miejsc do 30
 1 189,00 zł
 1 486,00 zł
 7. Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
 1 555,00 zł
 
 1 943,00 zł
 
 
 
Stawki podatku
  dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 
 Liczba osi i
 dopuszczalna masa
 całkowita w / tonach /
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne.
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
 
 
 
  Dwie osie
  12   13
  1966,00
  2021,00
  13   14
  2021,00
  2075,00
  14   15
  2075,00
  2129,00
  15  
  2129,00
  2182,00
Trzy osie
  12   17
  2129,00
  2182,00
  17   19
  2182,00
  2236,00
  19   21
  2236,00
  2288,00
  21   23
  2288,00
  2342,00
  23   25
  2342,00
  2385,00
  25  
  2385,00
  2438,00
Cztery osie i więcej
  12 25
  2342,00
2385,00
  25 27
  2385,00
2438,00
  27 29
  2438,00
2493,00
  29 31
  2493,00
2691,00
  31  
  2547,00
2691,00
 
 
 
  Stawki podatku dla ciągnika siodłowego
lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa ,ciągnik balastowy +przyczepa / w tonach/
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
  Dwie osie
12   18   1841,00   1895,00
18   25   1895,00   2073,00  
25   31   1973,00   2027,00
31      2027,00   2080,00
Trzy osie i więcej
  12   40   2024,00   2077,00
  40     2526,00   2691,00
 
 Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach /
 
  Stawki podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne. Inne systemy zwieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
 
18
1290,00
1353,00
18
 
25
1375,00
1430,00
 
 
25
 
1461,00
1547,00
 
Dwie osie
 
12
 
28
1461,00
1547,00
 
28
 
33
1505,00
1590,00
 
33
 
38
1547,00
1634,00
 
38
 
1590,00
1774,00
 
Trzy osie i więcej
 
12
 
38
  1597,00
 1645,00
 
38
 
  1741,00
  1817,00

 

artykuł nr 4

Stawki podatku od środków transportowych w 2016r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 
 
Lp
 
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego
niekorzystny wpływ na środowisko
naturalne
1. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
 
502,00 zł
 
628,00 zł
 
 2. Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
 
823,00 zł
 
 1 029,00 zł
 3. Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.
 
 1 007,00 zł
 
1 259,00 zł
 4. Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.
 
 
 1 190,00 zł
 
 
 1 486,00 zł
 5. Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 
 1 259,00 zł
 
  -
 6. Od autobusu : o liczbie miejsc do 30
 1 189,00 zł
 1 486,00 zł
 7. Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
 1 555,00 zł
 
 1 943,00 zł
 
 
 
Stawki podatku
  dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 
 Liczba osi i
 dopuszczalna masa
 całkowita w / tonach /
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne.
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
 
 
 
  Dwie osie
  12   13
  1966,00
  2021,00
  13   14
  2021,00
  2075,00
  14   15
  2075,00
  2129,00
  15  
  2129,00
  2182,00
Trzy osie
  12   17
  2129,00
  2182,00
  17   19
  2182,00
  2236,00
  19   21
  2236,00
  2288,00
  21   23
  2288,00
  2342,00
  23   25
  2342,00
  2385,00
  25  
  2385,00
  2438,00
Cztery osie i więcej
  12 25
  2342,00
2385,00
  25 27
  2385,00
2438,00
  27 29
  2438,00
2493,00
  29 31
  2493,00
2691,00
  31  
  2547,00
2691,00
 
 
 
  Stawki podatku dla ciągnika siodłowego
lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa ,ciągnik balastowy +przyczepa / w tonach/
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
  Dwie osie
12   18   1841,00   1895,00
18   25   1895,00   2073,00  
25   31   1973,00   2027,00
31      2027,00   2080,00
Trzy osie i więcej
  12   40   2024,00   2077,00
  40     2526,00   2691,00
 
 Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach /
 
  Stawki podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne. Inne systemy zwieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
 
18
1290,00
1353,00
18
 
25
1375,00
1430,00
 
 
25
 
1461,00
1547,00
 
Dwie osie
 
12
 
28
1461,00
1547,00
 
28
 
33
1505,00
1590,00
 
33
 
38
1547,00
1634,00
 
38
 
1590,00
1774,00
 
Trzy osie i więcej
 
12
 
38
  1597,00
 1645,00
 
38
 
  1741,00
  1817,00

 

artykuł nr 5

Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 
 
Lp
 
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego
niekorzystny wpływ na środowisko
naturalne
1. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
 
502,00 zł
 
628,00 zł
 
 2. Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
 
823,00 zł
 
 1 029,00 zł
 3. Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.
 
 1 007,00 zł
 
1 259,00 zł
 4. Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.
 
 
 1 190,00 zł
 
 
 1 486,00 zł
 5. Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 
 1 259,00 zł
 
  -
 6. Od autobusu : o liczbie miejsc do 30
 1 189,00 zł
 1 486,00 zł
 7. Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
 1 555,00 zł
 
 1 943,00 zł
 
 
 
Stawki podatku
  dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 
 Liczba osi i
 dopuszczalna masa
 całkowita w / tonach /
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne.
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
 
 
 
  Dwie osie
  12   13
  1966,00
  2021,00
  13   14
  2021,00
  2075,00
  14   15
  2075,00
  2129,00
  15  
  2129,00
  2182,00
Trzy osie
  12   17
  2129,00
  2182,00
  17   19
  2182,00
  2236,00
  19   21
  2236,00
  2288,00
  21   23
  2288,00
  2342,00
  23   25
  2342,00
  2385,00
  25  
  2385,00
  2438,00
Cztery osie i więcej
  12 25
  2342,00
2385,00
  25 27
  2385,00
2438,00
  27 29
  2438,00
2493,00
  29 31
  2493,00
2691,00
  31  
  2547,00
2691,00
 
 
 
  Stawki podatku dla ciągnika siodłowego
lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa ,ciągnik balastowy +przyczepa / w tonach/
 
Stawki podatku w złotych
nie mniej niż  mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
  Dwie osie
12   18   1841,00   1895,00
18   25   1895,00   2073,00  
25   31   1973,00   2027,00
31      2027,00   2080,00
Trzy osie i więcej
  12   40   2024,00   2077,00
  40     2526,00   2691,00
 
 Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach /
 
  Stawki podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne. Inne systemy zwieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
 
18
1290,00
1353,00
18
 
25
1375,00
1430,00
 
 
25
 
1461,00
1547,00
 
Dwie osie
 
12
 
28
1461,00
1547,00
 
28
 
33
1505,00
1590,00
 
33
 
38
1547,00
1634,00
 
38
 
1590,00
1774,00
 
Trzy osie i więcej
 
12
 
38
  1597,00
 1645,00
 
38
 
  1741,00
  1817,00