główna zawartość
artykuł nr 11

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2016 rok

artykuł nr 12

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

Załączniki:
Decyzja WP.OŚr.6233.4.2017 MB
artykuł nr 13

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2015 rok

artykuł nr 14

Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 15

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2013 - 2014