główna zawartość
artykuł nr 11

Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 12

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2013 - 2014

artykuł nr 13

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2011 - 2012

artykuł nr 14

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

artykuł nr 15

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów za rok 2014