główna zawartość
artykuł nr 16

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

artykuł nr 17

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów za rok 2014

artykuł nr 18

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 19

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻELECHÓW za lata 2009 - 2010

artykuł nr 20

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2010 - 2013