główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr XXI/153/2020 - XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr XX/149/2020 - XX/152/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2020 r.

artykuł nr 3

Uchwały Nr XIX/145/2020 - XIX/148/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XVIII/141/2020 - XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XVII/131/2020 - XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/140/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 343 KB
Uchwała Nr XVII/139/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie wraz z odpowiedzią na skargę MB
Uchwała Nr XVII/138/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 772 KB
Uchwała Nr XVII/137/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Nr XVII/136/2020 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie. MB
Uchwała Nr XVII/135/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XVII/134/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi garwolińskiemu na realizację zadania pm.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów" 490 KB
Uchwała Nr XVII/133/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 MB
Uchwała Nr XVII/132/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 192 KB
Uchwała Nr XVII/131/2020 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030 768 KB