Petycja nr 2/2018

 Petycja złożona zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Data złożenia petycji: 14.09.2018 r.

Petycja nr 1/2018

 Petycja złożona zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Data złożenia petycji: 17.08.2018 r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Ogłoszenie przetargu o sprzedaży leśnej nieruchomości gruntowej.

Ogłoszenie przetargu o sprzedaży leśnej nieruchomości gruntowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Ogłoszenie przetargu o sprzedaży leśnej nieruchomości gruntowej.

Ogłoszenie przetargu o sprzedaży leśnej nieruchomości gruntowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Ogłoszenie Burmistrza - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Załączniki
Ogłoszenie   330.257 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Garwolińskiego

Załączniki
Informacja   1.314 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w budynku Ratusza

Informacja o szkoleniu

Załączniki
Program szkolenia   1.282 MB

Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Ocena obszarowa jakości wody za 2016 rok

Załączniki
Ocena obszarowa jakości wody za 2016 rok   853.194 KB

Ocena stanu jakości wody

Załączniki
Ocena stanu jakości wody   3.047 MB

Nabór wniosków o dofinansowanie do programu modernizacji kotłowni- wymiana pieca

Załączniki
Informacja   1.217 MB
Ankieta dotycząca uczestnictwa w programie   1.366 MB

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy instalacji OZE

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Załączniki
Informacja   1.732 MB

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

W związku z przygotowywaniem wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie  przyznania dotacji dotyczących: -                    usuwania i unieszkodliwiania azbestu, -                    budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do&nbs...

Informacja Starostwa Powiatowego w Garwolinie

 Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuję, iż od 4 września 2013 r. obowiązjuą nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę.

INFORMACJA

  Urząd Miejski w Żelechowie zatrudni z dniem 1 stycznia 2013 r. osobę na stanowisko inkasenta

Informacja o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW

Zawiadomienie o uruchomieniu punktu zbiórki przeterminowanych leków.

Informacja o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW i NFOŚiGW

Ogłoszenie o akcji "ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW".

Ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie Burmistrza - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Załączniki
Ogłoszenie   134.486 KB

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2012 - 2015

Załączniki
Informacja   140.918 KB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika   74.354 KB
Lista osób zgłaszających   98.577 KB