główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 3

Petycja nr 2/2018

Petycja złożona zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Data złożenia petycji: 14.09.2018 r.

artykuł nr 4

Petycja nr 1/2018

Petycja złożona zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Data złożenia petycji: 17.08.2018 r.

artykuł nr 5

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków