główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 5

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego