główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

artykuł nr 2

Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 5

Petycja nr 2/2018

Petycja złożona zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Data złożenia petycji: 14.09.2018 r.