Przetarg nieograniczony na „wykonanie usług geodezyjnych”.

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „wykonanie usług geodezyjnych”.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miasta i gmi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miasta i gminy Żelechów”

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlano-wykon...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji ratusza i rynku w Żelechowie”

Przetarg nieograniczony na "dostawę cementu"

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę cementu".

Wykonanie usługi - ochrona mienia w mieście i gminie Żelechów

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie usługi - ochrona mienia w mieście i gminie Żelechów".

Wykonanie modernizacji drogi gminnej w Stefanowie

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie modernizacji drogi gminnej w Stefanowie”

Wykonanie modernizacji budynku remizy strażackiej w Żelechowie

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie modernizacji budynku remizy strażackiej w Żelechowie”

Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów biurowych ".

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów biurowych ".

Przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszywa naturalnego "

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszywa naturalnego ".

Wykonanie usługi równiarką i samojezdnym walcem ogumionym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro. Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie usługi równiarką i samojezdnym walcem ogumionym ".

Wykonanie remontu instalacji C.O. w budynku M.G.O.K. w Żelechowie

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Wykonanie remontu instalacji C.O. w budynku M.G.O.K. w Żelechowie"

Wykonanie remontu drogi gminnej przy Przedszkolu w Żelechowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie remontu drogi gminn

Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie termomodernizacji budynku Szk

Wykonanie zagospodarowania działek przy remizie OSP w Kalinowie, Hucie Że...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie zagospodarowania działek przy remizie OSP w Kalinowie, Hucie Żelechowskiej I Stefanowie”

Wykonanie ogrodzeń przy remizie OSP w Kalinowie, Hucie Żelechowskiej i St...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie ogrodzeń przy remizie OSP w Kalinowie, Hucie Żelechowskiej i Stefanowie”