Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Żelechowie, 4. Zameldowanie na pob

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 1...

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Żelechowie, 4. Zameldowanie na pob