Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą (WPiZI) - wykaz kart usług

WPiZI 1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

WPiZI 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów

WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/

WPiZI 5 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

WPiZI 6 - Rozgraniczenie nieruchomości

WPiZI 7 - Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

WPiZI 8 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości

WPiZI 9 - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

WPiZI 10 - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

WPiZI 11 - Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

WPiZI 12 - Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy

WPiZI 13 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

WPiZI 14 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

WPiZI 15 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

WPiZI 16 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

WPiZI 17 - Zmiana stanu wody na gruncie (spór)

WPiZI 18 - Dzierżawa gruntów gminnych

Załączniki
WPiZI 1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   174.234 KB
WPiZI 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko   173.504 KB
WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ŻelechówWPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów   145.179 KB
WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/   140.534 KB
WPiZI 5 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   141.402 KB
WPiZI 6 - Rozgraniczenie nieruchomości   138.913 KB
WPiZI 7 - Opiniowanie projektu podziału nieruchomości   141.188 KB
WPiZI 8 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości   140.816 KB
WPiZI 9 - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym   140.649 KB
WPiZI 10 - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym   141.043 KB
WPiZI 11 - Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   140.160 KB
WPiZI 12 - Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy   148.059 KB
WPiZI 13 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej   152.536 KB
WPiZI 14 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   143.859 KB
WPiZI 15 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu   152.160 KB
WPiZI 16 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej   142.886 KB
WPiZI 17 - Zmiana stanu wody na gruncie (spór)   143.205 KB
WPiZI 18 - Dzierżawa gruntów gminnych   139.521 KB