artykuł nr 1

Rok 2006

Załączniki:
Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2007 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyborów do organów sołectw 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/20/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2007 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/15/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych Rady Miejskiej w Żelechowie 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/14/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/13/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek oploty targowej na 2007 rok 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/11/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/10/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Żelechów na 2007r. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/9/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/7/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2007r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/6/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, a nie będących radnymi 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/3/06 z dnia 4 grudnia 2006r.w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer