artykuł nr 1

Zakup artykułów chemicznych dla Urzędu Miejskiego w Żelechowie Publicznego przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie, Klubu dziecięcego w Pluszowym Misiu oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów

artykuł nr 2

Zakup artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego przedszkola Pluszowy Miś, Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów

artykuł nr 3

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów - etap II.

artykuł nr 4

"Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej"

artykuł nr 5

"Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"