Uchwały Nr XXVIII/234/12 - XXVIII/236/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwały Nr XVII/228/2012 - XVII/232/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 roku

Uchwały Nr XXVI/213/2012 - XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2022   503.995 KB
Uchwała Nr XXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok   1.946 MB
Uchwała Nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   53.865 KB
Uchwała Nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2012 roku   58.493 KB
Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013   155.357 KB
Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2013 na terenie gminy Żelechów   156.873 KB
Uchwała Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2013   161.210 KB
Uchwała Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok   153.518 KB
Uchwała Nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok   341.500 KB
Uchwała Nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony   69.953 KB
Uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Al. Wojska Polskiego   60.831 KB
Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2013 rok.   131.506 KB
Uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania.   260.415 KB
Uchwała Nr XXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.   180.184 KB
Uchwała Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garrwolinie na uchwałę Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmin Żelechów wraz z odpowiedzią na skargę   139.445 KB

Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2012 r.

Uchwały Nr XXIV/209/12 - XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 września 2012 roku

Uchwały Nr XXIII/205/12 - XXIII/208/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 lipca 2012 roku

Uchwały Nr XXII/197/12 - XXII/204/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Komisji Sportu i Rekreacji w Żelechowie   18.979 KB
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród na długości 1384 mb w miejscowości Huta Żelechowska   29.982 KB
Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   512.833 KB
Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012   971.759 KB
Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków   57.893 KB
Uchwała NR XXII/202/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa   19.221 KB
Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa w Żelechowie   18.768 KB
Uchwała Nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego właśność Gminy Żelechów na okres kolejnego roku   21.357 KB

Uchwały Nr XXI/191/12 - XXI/196/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwały Nr XX/180/12 - XX/190/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Załączniki
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   236.357 KB
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok   1.061 MB
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   24.783 KB
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zatwirdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   21.689 KB
Uchwała Nr XX/184/12 Rady miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożnych wozami asenizacyjnymi   19.127 KB
Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki.   18.600 KB
Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki.   22.607 KB
Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania   107.217 KB
Uchwała Nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów na 2012 rok.   91.859 KB
Uchwała Nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie odwołania członka Komisji Sportu i Rekreacji oraz członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie.   24.088 KB
Uchwała Nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie   20.701 KB

Uchwały Nr XIX/177/12 - XIX/179/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwały Nr XVIII/169/12 - XVIII/176/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwały Nr XVII/161/12 - XVII/168/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   356.022 KB
Uchwała Nr XVII/162/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.   896.411 KB
Uchwała Nr XVII/163/12 Rady miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej   34.588 KB
Uchwała Nr XVII/164/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   23.627 KB
Uchwała Nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015   145.074 KB
Uchwała Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Żelechów na lata 2012 ? 2015   142.283 KB
Uchwała Nr XVII/167/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.   147.178 KB
Uchwała Nr XVII/168/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2012 w Gminie Żelechów   49.287 KB