Uchwały Nr XIV/98/2015 - XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwały Nr XIII/88/2015 - XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr XIII/88/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   446.531 KB
Uchwała Nr XIII/89/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/75/2015   540.688 KB
Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   7.076 MB
Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   7.019 MB
Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016 - 2028   6.703 MB
Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok   8.956 MB
Budżet 2016 - tabele cz. 1   4.610 MB
Budżet 2016 - tabele cz. 2   8.306 MB
Budżet 2016 - tabele cz. 3   4.387 MB
Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016   384.356 KB
Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych   848.426 KB
Uchwała XIII/95/2015 - formularze   9.982 MB
Uchwała Nr XIII/96/2015 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok   1.736 MB
Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Żelechów na lata 2015 - 2020   186.525 KB
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 1   9.259 MB
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 2   6.977 MB
Plan gospodarki niskoemisyjnej cz. 3   8.143 MB

Uchwały Nr XII/76/2015 - XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   7.153 MB
Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   4.977 MB
Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016   539.128 KB
Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok   232.771 KB
Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2016 na terenie gminy Żelechów   245.757 KB
Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok   1.756 MB
Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania   943.091 KB
Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów   1.473 MB
Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   2.195 MB
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   1.811 MB
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej   383.819 KB
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso   519.572 KB

Uchwały Nr XI/73/2015 - XI/75/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 października 2015 r.

Uchwały Nr X/64/2015 - X/72/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   5.038 MB
Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   7.342 MB
Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   5.161 MB
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów".   327.522 KB
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelechów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żelechów   532.067 KB
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żelechów   635.693 KB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony   520.104 KB
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów   1.405 MB
Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r. do 2019 r.   187.722 KB

Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2015 r.

Uchwały Nr VIII/52/2015 - VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   6.379 MB
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   4.517 MB
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu   289.000 KB
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi garwolińskiemu na realizację zadań pn "modernizacja drogi powiatowej nr 1343W" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 W"   426.506 KB
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   260.926 KB
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Pluszowym Misiu z siedzibą w Żelechowie   1.020 MB
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat   487.441 KB
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   205.384 KB
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie zdnia 9 lipca 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli   327.422 KB
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika   270.846 KB
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów   210.703 KB

Uchwały Nr VII/46/2015 - VII/51/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 czerwca 2015 r.

Uchwały Nr VI/34/2015 - VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   6.038 MB
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   5.020 MB
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów   301.146 KB
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie   540.529 KB
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji   3.132 MB
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   211.013 KB
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi   215.000 KB
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprwie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelechów przy ul. Ks. gen. Stanisława Brzóski   221.813 KB
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru przewodniczącego komisji   262.543 KB
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   289.298 KB
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kieronika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów   304.892 KB
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa   1.390 MB

Uchwały Nr V/19/2015 - V/33/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026   6.089 MB
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   5.578 MB
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych   1.234 MB
Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej   217.091 KB
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   803.681 KB
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmin Żelechów jest organem prowadzącym   1.520 MB
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   615.273 KB
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   519.465 KB
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie   484.143 KB
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów   628.314 KB
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do załatwiania indywidual;nych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.   566.588 KB
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2015   3.443 MB
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2015 roku   1.058 MB
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Żelechowie   1.039 MB

Uchwały Nr IV/14/2015 - IV/18/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 r.