artykuł nr 1

Zakup wraz dostawą artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów.

artykuł nr 2

Zakup wraz dostawą artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów.

artykuł nr 3

Druk publikacji książkowej w ramach zadania pn. "Żelechów na starej fotografii - ocalić od zapomnienia. Część II"

artykuł nr 4

„Zakup mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia powietrza wraz z dronem na terenie Gminy Żelechów”.

artykuł nr 5

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów