Rok 2006

Załączniki
Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie   22.500 KB
Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie   22.500 KB
Uchwała Nr II/3/06 z dnia 4 grudnia 2006r.w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady   27.000 KB
Uchwała Nr II/6/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, a nie będących radnymi   23.500 KB
Uchwała Nr III/7/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2007r.   31.500 KB
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.   24.500 KB
Uchwała Nr III/9/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok   23.500 KB
Uchwała Nr III/10/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Żelechów na 2007r.   24.500 KB
Uchwała Nr III/11/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   102.500 KB
Uchwała Nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek oploty targowej na 2007 rok   36.500 KB
Uchwała Nr III/13/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe   23.500 KB
Uchwała Nr III/14/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   26.000 KB
Uchwała Nr III/15/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych Rady Miejskiej w Żelechowie   23.000 KB
Uchwała Nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów   26.500 KB
Uchwała Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2007   36.000 KB
Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów   81.000 KB
Uchwała Nr IV/20/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej   23.000 KB
Uchwała Nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyborów do organów sołectw   21.500 KB
Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2007   65.862 KB