artykuł nr 1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

artykuł nr 2

Regulacje dotyczące zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XL/293/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów. 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/216/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/60/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/307/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Żelechów 420 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/306/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 480 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/305/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów 374 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH PRZEZ ORGAN ZEZWALAJĄCY W GMINIE ŻELECHÓW W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

2022 rok

artykuł nr 4

2021 rok

artykuł nr 5

2020 rok