artykuł nr 1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

artykuł nr 2

Regulacje dotyczące zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

artykuł nr 3

2021 rok

artykuł nr 4

2020 rok

artykuł nr 5

2019 rok