artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"

artykuł nr 2

Rozeznanie cenowe: Dostawę artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego, Publicznego Przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie, Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów

artykuł nr 3

Rozeznanie cenowe na: Dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie, Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów

artykuł nr 4

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie

artykuł nr 5

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów