Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km od 0+297 - 1+116 o długości 0,819 km (wraz z przepustem w km 1+004)

Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I.

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów.

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów - etap II

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów

Wykonanie przebudowy ulicy Pudły i ulicy Jatkowej w Żelechowie