Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I.

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów.

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów - etap II

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów

Wykonanie przebudowy ulicy Pudły i ulicy Jatkowej w Żelechowie