Wzory dokumentów dotyczących podatków

Wzory dokumentów dotyczących spraw geodezyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego

Wzory wniosków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wzory wniosków dotyczących spraw drogownictwa

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych