główna zawartość
artykuł nr 1

Wzory wniosków ewidencja ludności i dowody osobiste

Załączniki:
Wzór wniosku o Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców do celów podatkowych 648 KB
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 360 KB
Zgłoszenie wymeldowania MB
Zgłoszenie pobytu stałego MB
Zgłoszenie pobyt czasowy MB
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 168 KB
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - do poświadczenia dziedziczenia 556 KB
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, za żołnierza samotnego 211 KB
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego MB
Zgłoszenie wyjazdu za granicę MB
Zgłoszenie powrotu z zagranicy MB
Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym 87 KB
Wniosek o wszczęcie postępowania o Zameldowanie, Wymeldowanie, Uchylenie czynności MB
Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych 908 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego MB
Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego MB
Wniosek o udostępnienie danych w trybie_jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 83 KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL 785 KB
Wniosek o braku,liczbie osób zameldowanych pod adresem MB
Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych- wzór 466 KB
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności 15 KB
Klauzula informacyjna - dowody osobiste 14 KB
artykuł nr 2

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Załączniki:
Klauzula informacyjna 216 KB
artykuł nr 3

Wzory dokumentów dotyczące wyborów

artykuł nr 4

Wzory dokumentów dotyczących podatków

artykuł nr 5

Wzory dokumentów dotyczących spraw geodezyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego

obrazek