główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

obrazek
artykuł nr 2

Wzory dokumentów dotyczących podatków

artykuł nr 3

Wzory dokumentów dotyczących spraw geodezyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego

obrazek
artykuł nr 4

Wzory wniosków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami

artykuł nr 5

Wzory wniosków dotyczących spraw drogownictwa