główna zawartość
artykuł nr 1

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie.

artykuł nr 2

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów

artykuł nr 3

Zakup wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem infokiosku - II postępowanie

artykuł nr 4

Zakup wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem infokiosku

artykuł nr 5

Zakup artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie, Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu oraz Szkół Podstawowych w gminie Żelechów