główna zawartość
artykuł nr 1

Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

artykuł nr 2

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żelechów

artykuł nr 3

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie.

artykuł nr 4

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów

artykuł nr 5

Zakup wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem infokiosku - II postępowanie