artykuł nr 1

Klauzule Informacyjne - szczegółowe

Załączniki:
Klauzula - Zastrzeżenie PESEL 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna RODO ? program ochrony środowiska 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - deklaracja źródła ciepła 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - zagospodarowanie przestrzenne 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- opłaty za odpady 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- informacja publiczna 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- ZFŚS 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczególowa- zezwolenia na alkohol 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- wycinka drzew 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- warunki zabudowy 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- świadczenia na rzecz obrony 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- rozgraniczenia 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- przewoźnicy 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- przekazanie zgodnie z właściwością 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- projekty 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- podziały nieruchomości 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- podłączenie do kanalizacji 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- oczyszczalnie 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- OC 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- numeracja 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- klęski żywiołowe 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- informacje z mpzp 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- GZZK 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- GKRPA 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- finanse 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- działalność gospodarcza 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- decyzja o lokalizacji zjazdu 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa- azbest 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - diety członków komisji 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - gospodarowanie mieniem komunalnym 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - ewidencja 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - dowody osobiste 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - decyzje środowiskowe 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna szczegółowa - stosunki wodno prawne 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - psy rasy agresywnej 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna RODO - transmisja obrad Rady Miejskiej

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna RODO - Monitoring wizyjny